Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cục An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 15/02/2023 - Lượt xem: 1879

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cục An toàn thực phẩm

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-BYT ngày 13/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Bộ Y tế.

Ngày 14/02/2023, Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 52/QĐ-ATTP về việc Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cục An toàn thực phẩm, nội dung cụ thể của Chương trình được đính kèm bài viết này.

Toàn văn Chương trình hành động

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top