Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác y tế tại Nam Định

Ngày đăng: 06/06/2012 - Lượt xem: 3504

Ngày 6/6/2012, Đoàn công tác gồm lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế do PGS. TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã về và kiểm tra công tác y tế tại tỉnh Nam Định.

Sau khi làm việc và nghe báo cáo của Huyện uỷ, UBND huyện Giao Thuỷ, kiểm tra một số đơn vị y tế trên địa bàn huyện; nghe báo cáo của Sở Y tế Nam Định về những thuận lợi, khó khăn cũng như kiến nghị của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai công tác y tế trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kết luận như sau:

1. Đồng chí biểu dương và đánh gia cao những thành tích mà ngành y tế Nam Định đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. Tuy nhiên y tế địa phương đã vượt qua khó khăn để hoàn thành công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng chí Thứ trưởng đánh giá Nam Định là một trong những địa phương sớm triển khai các chỉ đạo của Trung ương, như thành lập và kiện toàn hệ thống Chi cục, duy trì Ban chỉ đạo liên ngành các cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi, đặc biệt gần đây nhất địa phương đã có kế hoạch để thực hiện chiến lược quốc gia ATTP cũng như kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08-CT/TW. Để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP thời gian tới đồng chí Thứ trưởng yêu cầu địa phương cần:

Củng cố và nâng cao vai trò Ban chỉ đạo liên ngành các cấp, có kế hoạch hoạt động cụ thể của mỗi tháng/quý, đặc biệt cần nêu cao phát huy vai trò Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo liên ngành. Trước mắt cần có kế hoạch phổ biến đến từng cấp uỷ đảng những nôi dung cụ thể của Chỉ thị số 08-CT/TW và các nội dung cơ bản của Luật ATTP và Nghị định số 38/NĐ-CP

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, đám giỗ, đám cưới.

Triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn thực phẩm năm 2012.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top