Thông báo về việc khai báo thông tin viết Biên lai thu phí, lệ phí VSATTP

Ngày đăng: 11/03/2015 - Lượt xem: 6302

Thông báo số 523/TB-ATTP ngày 12 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc khai báo thông tin viết Biên lai thu phí, lệ phí VSATTP.

 Ngày 06/01/2015, Cục An toàn thực phẩm thực hiện thu phí, lệ phí VSATTP theo hình thức chuyển khoản.

 Để đảm bảo tính kịp thời, chính xác và đầy đủ trong việc xuất trả Biên lai thu phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các doanh nghiệp khi chuyển khoản tiền nộp phí, lệ phí phải kê khai chính xác các thông tin sau:

1- Tên Doanh nghiệp nộp tiền:

Ghi rõ tên Doanh nghiệp, không ghi tên cá nhân người đi nộp tiền.

2- Tên loại phí, lệ phí phải nộp.

Ghi rõ loại phí, lệ phí theo Thông tư 149/2013/TT-BTC.

 3- Số lượng sản phẩm nộp phí, lệ phí.

 4- Mã hồ sơ của từng sản phẩm.

5- Địa chỉ Doanh nghiệp.

 Ghi địa chỉ doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành         

6- Số tiền.

 Doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin kê khai nêu trên.

Mọi nhầm lẫn, sai sót của doanh nghiệp được Cục An toàn thực phẩm giải quyết trong tháng, chậm nhất là trước ngày mùng 5 tháng sau.

Vậy Cục An toàn thực phẩm xin thông báo cho các Doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Toàn văn thông báo

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
199,893,829
Trong tháng
244,500
Hôm nay
16,290
Đang Online
405
Back To Top