Cuộc họp Nhóm Công tác về Y dược cổ truyền và thực phẩm chức năng ASEAN lần thứ 27 và các Cuộc họp liên quan (TMHSPWG) từ ngày 15-19/5/2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày đăng: 12/05/2017 - Lượt xem: 5565

Thực hiện nghĩa vụ của ASEAN về luân phiên tổ chức hội nghị của ASEAN về y dược cổ truyền và thực phẩm chức năng, Cuộc họp chính thức lần thứ 27 Nhóm Công tác về Y dược cổ truyền và Thực phẩm chức năng (YDCT và TPCN) của ASEAN thuộc Ủy ban Tư vấn Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các Cuộc họp liên quan do Việt nam chủ trì sẽ được tổ chức vào ngày 15-19/5/2017 tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với hơn 90 triệu dân, Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế của ASEAN và ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm cũng không nằm ngoài đóng góp này. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, sự xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc y học cổ truyền đã góp phần làm cho thị trường thực phẩm và thuốc ngày càng phong phú, đa dạng góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc hài hòa các quy định, tiêu chuẩn của sản phẩm này với khu vực và thế giới là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế Việt Nam. Với nhận thức đó các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam đã rất tích cực tham gia các nhóm công tác của ASEAN, đặc biệt nhóm YDCT và TPCN trong thời  gian qua. Nhờ đó Bộ Y tế Việt Nam đã xây dựng và ban hành Tài liệu hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP)  đối với thực phẩm chức năng dựa trên nội dung của ASEAN và dự kiến sẽ tiến tới áp dụng bắt buộc vào năm 2020.

Trong thời gian 5 ngày làm việc, Ban Thư ký ASEAN và các nước thành viên sẽ tham gia các Cuộc họp với nội dung như sau:

1.     Cuộc họp Khung pháp lý của ASEAN về YDCT và TPCN ngày 15/5/2017: Thảo luận và thống nhất tên gọi văn bản Thỏa thuận (Thỏa thuận ASEAN về YDCT và TPCN); Thỏa thuận và thống nhất các nội dung khác khi thực hiện.

2.     Cuộc họp về thực hành sản xuất tốt YDCT và TPCN ngày 16-17/5/2017: Thảo luận cập nhật tiến độ, kết quả, triển khai đào tạo giảng viên về GMP và trao đổi lịch đào tạo sắp tới.

3.     Cuộc họp về Ủy ban khoa học ASEAN về YHCT và TPCN ngày 16-17/5/2017: Cập nhật của nhóm công tác về dữ liệu về an toàn và hiệu quả; Cập nhật của nhóm công tác về công bố công dụng; Cập nhật của nhóm công tác về độ ổn định của sản phẩm.

4.     Cuộc họp chính thức lần thứ 27 Nhóm Công tác về Y dược cổ truyền và Thực phẩm chức năng của ASEAN ngày 18-19/5/2017: Cập nhật báo cáo tiến độ công tác hòa hợp tiêu chuẩn và hội nhập kinh tế trong khu vực ASEAN; Báo cáo các  điểm nổi bật trong kỳ hợp trước PWG lần thứ 26 tại Băng-Cốc, Thái Lan; Trao đổi và thông qua nội dung kết luận của tất cả các cuộc họp trên; Cập nhật về hệ thống PMS (cảnh báo sau khi ra thị trưởng); Cập nhật các sáng kiến để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đánh giá chương trình làm việc cập nhật của nhóm YDCT và TPCN; Cân nhắc các hợp tác với các khối hợp tác kinh tế khác.

Với mục đích chung vì quyền lợi người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm thực phẩm chức năng và y học cổ truyền, tại Cuộc họp nhóm công tác lần thứ 27 này, đại biểu của các nước ASEAN sẽ cùng nhau thảo luận, đánh giá những kết quả đã làm được, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, rà soát các phần việc liên quan cần ưu tiên để cùng rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới và thảo luận lần cuối cũng như thống nhất về nội dung và thời gian áp dụng trước khi các quốc gia ASEAN cùng ký thỏa thuận chung của ASEAN về Thực hành sản xuất tốt  (GMP) trong sản xuất thực phẩm chức năng và y học cố truyền của ASEAN, hội nhập cùng các nước trên thế giới. 

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top