Hội nghị lần thứ 39 Ban kỹ thuật codex quốc tế về phương pháp phân tích và lấy mẫu

Ngày đăng: 15/05/2018 - Lượt xem: 4748

Ban kỹ thuật Codex quốc tế về phương pháp phân tích và lấy mẫu - Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) lần thứ 39 tại Budapest, Hungary diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018

Tham dự Hội nghị có 51 nước thành viên, 1 tổ chức thành viên và 13 tổ chức quan sát viên. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị gồm đại diện của Trung tâm Kỹ thuật III (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Khai mạc hội nghị, chủ tọa nhấn mạnh về tầm quan trọng của các tiêu chuẩn Codex trong việc phát triển nhanh chóng công nghệ thực phẩm (phương pháp thử thay đổi) và đánh giá sự công bằng về thương mại.

CCMAS đã đồng ý với đề xuất thảo luận về hướng công việc sắp tới của Ban kỹ thuật và thông qua chương trình nghị sự đã được sửa đổi; Đồng thời, lập Nhóm làm việc (Working group) để xem xét và sửa đổi Codex Stan 234 dựa trên đề xuất (CXS 234-1999).

NỘI DUNG:

1) Các vấn đề phát sinh từ các tổ chức quốc tế khác: Các hoạt động hợp tác kỹ thuật của FAO / IAEA và sự phối hợp các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ cho Codex trong các lĩnh vực của phương pháp phân tích; dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc thú y, chất ô nhiễm trong thực phẩm; Sự gian lận thương mại xảy ra nơi các quốc gia bị thiếu hoặc không có đầy đủ phương pháp thử. CCMAS cũng khuyến khích các tổ chức khác gửi thông tin liên quan dưới đề mục 'Các vấn đề quan tâm phát sinh từ các tổ chức quốc tế khác”.

2) Hội nghị xem xét các đề nghị về các phương pháp phân tích và kế hoạch lấy mẫu được đề xuất để xác nhận và các vấn đề liên quan khác. CCMAS đã đồng ý với một số đề nghị của nhóm WG và thực hiện các sửa đổi liên quan đến phương pháp phân tích và lấy mẫu.

3) Xem xét / sửa đổi (cập nhật) tiêu chuẩn về phương pháp phân tích và lấy mẫu (CXS 234-1999)

CCMAS ưu tiên sửa đổi và cập nhật Tiêu chuẩn chung cho các phương pháp phân tích và lấy mẫu (CXS 234-1999) để đảm bảo tiêu chuẩn này là tài liệu tham khảo đáng tin và là cẩm nang cho người sử dụng (Bản sửa đổi chi tiết được nêu trong báo cáo của Hội nghị).

4) Hội nghị đã đồng ý sử dụng Tiêu chí chung để lựa chọn phương pháp phân tích (General Criteria for the Selection of Methods of Analysis) trong Sổ tay thủ tục (Procedural Manual) và các tiêu chí khác được tham khảo trong các tài liệu của tổ chức được quốc tế công nhận khác trên cơ sở từng trường hợp để đánh giá các phương pháp sinh học.5) Hội nghị nhất trí bắt đầu công việc mới về sửa đổi Hướng dẫn về độ không đảm bảo đo và gửi tài liệu dự án sửa đổi này tới CAC 41 để được thông qua.

6) CCMAS đồng ý soát xét tài liệu về kế hoạch lấy mẫu nhằm đơn giản hóa và làm cho tài liệu này dễ hiểu hơn cho người sử dụng. Mục đích là giúp những người chịu trách nhiệm lựa chọn các kế hoạch lấy mẫu thống kê phù hợp cho việc kiểm tra theo các thông số kỹ thuật được quy định trong tiêu chuẩn Codex. Hội nghị lưu ý rằng việc soát xét GL50 nên tiến hành đồng thời với việc soát xét GL54 và sẽ thích hợp hơn khi chờ hoàn thành đồng thời hai công việc để giải quyết mối tương quan giữa độ không đảm bảo đo và lấy mẫu.

Kết thúc Hội nghị, chủ tọa cảm ơn sự đóng góp của các quốc gia thành viên, đồng thời mong muốn các phiên họp sau các đại biểu sẽ có thời gian để  chuẩn bị tốt hơn. Chủ tịch hoan nghênh các ý tưởng và khuyến khích các thành viên suy nghĩ trước những vấn đề mới có thể có để CCMAS giải quyết trong tương lai. Hội nghị lần thứ 40 CCMAS sẽ diễn ra tại Budapest, Hungary, trong vòng 12 tháng tới, chi tiết về thời gian và địa diểm sẽ được xác nhận bởi nước chủ nhà và Ban Thư ký Codex.

Ủy ban Codex Việt Nam

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top