Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 26/12/2019 - Lượt xem: 6256

Ngày 25/12/2019, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ủy ban Codex Việt Nam năm 2019 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, thành viên Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII, lãnh đạo các Cục, Vụ đại diện cho các Bộ Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Khoa học và Công nghệ, trưởng các Ban kỹ thuật Codex Việt Nam và các thành viên, các Hội, Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII phát biểu tại Hội nghị.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Ông nhấn mạnh: “Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn Codex quốc tế là những tiêu chuẩn và văn bản này được xây dựng dựa trên khoa học và được sự đồng thuận cao của các quốc gia thành viên Codex, Việt Nam đã có chủ trương áp dụng các tiêu chuẩn Codex trong xây dựng chính sách và quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam”.

Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt nam năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.  Trong năm 2019, Ủy ban Codex Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ: 1) Tham gia  xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; 2) Tham gia góp ý các Dự thảo tiêu chuẩn Codex quốc tế; 3) Tổ chức và chủ trì 03 lớp tập huấn “Áp dụng các tiêu chuẩn Codex về an toàn thực phẩm”; 4) Tổ chức họp 02 Ban kỹ thuật Codex Việt Nam về Phụ gia thực phẩm và Dinh dưỡng và thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt; 5) Tổ chức 09 Hội nghị Codex quốc tế với sự tham gia của 49 đại biểu của các Bộ ngành và doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm; 6) Chuyển dịch 02 cuốn tài liệu về Codex; 7) Xây dựng trang web của Ủy ban Codex Việt Nam; 8) Đăng tải kịp thời các tin bài liên quan đến các  thông tin trong nước và quốc tế về tiêu chuẩn thực phẩm,  các Hội nghị Ban kỹ thuật Codex quốc tế, các lớp tập huấn về Codex lên trang web của Cục An toàn thực phẩm và Ủy ban Codex Việt Nam.

Đại biểu của các Bộ, các ngành và doanh nghiệp đã có ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động Ủy ban Codex Việt Nam trong  năm 2020: Kiện toàn lại bộ máy Ủy ban Codex Việt Nam, soát xét quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam; Chú trọng vào hoạt động chuyên môn của các Ban kỹ thuật, góp ý cho các dự thảo Codex quốc tế; Đẩy mạnh sự tham gia của các Bộ ngành, doanh nghiệp và Hiệp hội vào hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam.

Bế mạc Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VIII  kết luận, ghi nhận các kiến nghị và đề xuất của các đại biểu về kế hoạch và phương hướng hoạt động  của Ủy ban Codex Việt Nam năm 2020.

Văn phòng Codex Việt Nam

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
199,898,659
Trong tháng
249,330
Hôm nay
21,120
Đang Online
270
Back To Top