Kết quả Hội nghị lần thứ 55 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm (CCPR)

Ngày đăng: 24/06/2024 - Lượt xem: 397

Hội nghị lần thứ 55 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm đã diễn ra từ ngày 03/06/2024 đến ngày 08/06/2024.  Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thành Đô (Tứ Xuyên), Trung Quốc.

Tham dự Hội nghị năm nay có các đại biểu của 48 quốc gia thành viên, 01 tổ chức thành viên và 10 tổ chức quan sát viên.  Ông Weili SHAN, Chủ tịch Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chủ trì và điều hành Hội nghị.

Trước khi phiên họp toàn thể diễn ra, đã có 2 phiên họp nhóm trực tuyến tổ chức vào ngày 28/05/2024 và ngày 29/05/2024 để thảo luận các nội dung sau:

Ngày 28/05/2024:

  • Nhóm công tác (WG) về quản lý các hoạt chất bảo vệ thực vật ngẫu nhiên không có mối nguy đối với sức khoẻ đã được đưa vào kế hoạch để đánh giá định kỳ;
  • Tăng cường quy trình phối hợp hoạt động giữa Ban kỹ thuật Codex về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (CCPR) và Uỷ ban chuyên gia hỗn hợp của FAO/WHO về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (JMPR);

Ngày 29/05/2024:

  • Xây dựng các mức giới hạn tối đa thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp ngoại suy đối với sản phẩm cà tím;
  • Hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết và tính ổn định của chất chuẩn và các dung dịch gốc tương ứng của hoạt chất bảo vệ thực vật trong quá trình bảo quản kéo dài;

Sau 5 ngày thảo luận, Hội nghị đã thống nhất trình lên CAC 47 (2024) để thông qua các nội dung sau

  1. Các điều khoản mức giới hạn tối đa đối với 29 hoạt chất bảo vệ thực vật trong một số nhóm thực phẩm và thức ăn ăn nuôi ở bước 5/8 (chi tiết xem phần phụ lục tại đường link: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-55%252FREPORT%252FDRAFT%252FDRAFT%2BAPPENDIX%2BII.pdf);
  2. Thu hồi lại một số điều khoản mức sử dụng tối đa đối với 16 hoạt chất bảo vệ thực vật trong một số nhóm sản phẩm thực phẩm (chi tiết xem phần phụ lục tại đường link: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-55%252FREPORT%252FDRAFT%252FDRAFT%2BAPPENDIX%2BIII.pdf)
  3. Danh mục ưu tiên các hoạt chất bảo vệ thực vật đề nghị JMPR đánh giá về tính an toàn và sử dụng trong một số nhóm thực phẩm (bao gồm danh mục các hoạt chất bảo vệ thực vật mới và chức năng sử dụng mới, kế hoạch đánh giá định kỳ đối với các hoạt chất  đã được sử dụng trước đó);
  4. Sửa đổi một số điều khoản mức giới hạn tối đa hoạt chất bảo vệ thực vật đối với nhóm thực phẩm và phân nhóm “Peppers”;
  5. Sửa đổi và bổ sung thêm phân nhóm sản phẩm vào nhóm thực phẩm số “069: Miscellaneous derived edible products of plant origin”;

Hội nghị lần thứ 56 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (CCPR56) dự kiến sẽ được tổ chức vào nửa cuối tháng 5 năm 2025, thời gian và địa điểm cũng như hình thức tổ chức sẽ được Ban thư ký Codex quốc tế và nước chủ nhà thông báo tới các quốc gia thành viên.

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top