Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam năm 2017

Ngày đăng: 18/01/2018 - Lượt xem: 3988

Ngày 18/01/2018, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, các lãnh đạo Cục, Vụ, Viện, thành viên Ủy ban Codex Việt Nam, đại diện các Bộ Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Khoa học và Công nghệ, trưởng các Ban kỹ thuật Codex Việt Nam và các thành viên, đầu mối Codex tại các Bộ, các Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

TS. Lê Văn Giang. Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt nam năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.  Trong năm 2017, Ủy ban Codex Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ: 1) Tham gia tư vấn cho các cơ quan quản lý trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; 2) Tham gia góp ý các Dự thảo tiêu chuẩn Codex quốc tế; 3) Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động về nâng cao nhận thức về vai trò của tiêu chuẩn Codex trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về thực phẩm, tầm quan trọng của hài hòa và hội nhập tiêu chuẩn trong lĩnh vực  kinh doanh sản xuất thực phẩm trong nước và xuất khẩu; 4) Chủ trì Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tham gia các hoạt động Codex” tại Nha Trang; 5) Tổ chức 12  cuộc họp Codex quốc tế với sự tham gia của 52 đại biểu của các Bộ ngành và doanh nghiệp; 6) Chuyển dịch các tài liệu, văn bản tiêu chuẩn Codex và phát hành ấn phẩm phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn về thực phẩm.

Đại biểu của các Bộ, ban ngành và doanh nghiệp đã có ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động Ủy ban Codex Việt Nam trong  năm 2018, đặc biệt chú trọng một số vấn đề sau: Hoạt động tư vấn của Ủy ban Codex Việt Nam trong việc xây dựng các tiêu chuẩn thực phẩm; tăng cường truyền thông qua  trang web và qua thư điện tử;   các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các Hiệp hội thực phẩm cần tích cực hơn nữa tham gia vào hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam.

Bế mạc hội nghị,  TS Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm  kết luận, ghi nhận các kiến nghị và đề xuất của các đại biểu về kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2018.  

Văn phòng Codex Việt Nam

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top