Kết quả Hội nghị lần thứ 26 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm (CCRVDF)

Ngày đăng: 20/02/2023 - Lượt xem: 1136

Hội nghị lần thứ 26 ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm đã được tổ chức tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ từ ngày 13-17/02/2023

Hội nghị này có khoảng 250 đại biểu của 50 quốc gia thành viên, 01 tổ chức thành viên và 09 tổ chức quan sát viên.  Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị qua hình thức trực tuyến gồm đại diện của Cục Thú y-Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hội Thú y Việt Nam.

Tiến sỹ Allan Azegele, Phó chủ tịch Ủy ban Codex quốc tế khai mạc Hội nghị và chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị. Bà Brandi Robinson, Giám đốc chương trình quốc tế Trung tâm đánh giá thuốc thú y-Cục quản lý Dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ chủ trì Hội nghị.
Sau 5 ngày thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

 1. Trình lên CAC 46 thông qua ở bước 5/8  mức giới hạn tối đa đối với các loại thuốc thú y sau:
 • Ivermectin (trong chất béo, gan, cơ thịt của cừu, lợn và dê);
 • Nicarbazin (trong thịt gà)
 • 12 hoạt chất thuốc thú y với mức giới hạn tối đa theo phương pháp ngoại suy
 1. Hội nghị đồng ý thông qua danh mục các hoạt chất đề nghị ưu tiên để JECFA đánh giá như sau:
 • JECFA đánh giá lại : 5 hoạt chất thuốc thú y (Amoxicillin, Clopidol, Fumagillin, Imidacloprid, Ethoxyquin);
 • CCRVDF năm tới xem xét: 01 hoạt chất (Norfloxacin);
 • JECFA hoàn thiện hồ sơ đánh giá : 03 hoạt chất (Ethion, Flumethrin, Fosfomycin);
 • JECFA xem xét hoạt chất mới : Selamectin;
 • CCRVDF xem xét hoạt chất sử dụng bổ sung cho các loài động vật: 04 hoạt chất (Lufenuron, Emamectin Benzoate và Diflubenzuron).
 1. Các công việc khác

FAO, JECFA cập nhật các hoạt động liên quan đến ban kỹ thuật Codex về dư lượng thuốc thú y như dự án xây dựng năng lực về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm của các hoạt chất thú y trong thực phẩm; Chương trình chiến lược ưu tiên an toàn thực phẩm 2022-2031.

Hội nghị lần thứ 27 CCRVDF dự kiến sẽ được tổ chức sau 18 tháng, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức sẽ được Ban thư ký Codex và  nước chủ nhà thông báo tới các quốc gia thành viên.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top