Kết quả Hội nghị lần thứ 52 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm (CCPR52)

Ngày đăng: 10/08/2021 - Lượt xem: 1778

Hội nghị lần thứ 52 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm đã diễn ra từ ngày 26-30/7/2021

Hội nghị này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ngày 3/7/2021 Ban kỹ thuật Codex đã thông qua kết quả của 05 ngày thảo luận.

Tham dự hội nghị có khoảng 630  đại biểu của 86 quốc gia thành viên, 01 tổ chức thành viên và 04 tổ chức quan sát viên.  Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị này bao gồm đại diện Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương).

Sau 5 ngày thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

  1. Hội nghị nhất trí trình lên CAC 44 (2021) để thông qua 43 hoạt chất ở bước 5/8  (chi tiết xem phần phụ lục tại đường link http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FDraft_App_II_VI.pdf) ;
  2. Hội nghị nhất trí trình lên CAC 44 (2021) để thông qua danh sách hủy bỏ một số điều khoản sử dụng đối với 22 hoạt chất bảo vệ thực vật trong một số nhóm sản phẩm (chi tiết xem phần phụ lục tại đường link http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FDraft_App_II_VI.pdf) ;
  3. Hội nghị nhất trí trình lên CAC 44 (2021) để thông qua ở bước 5/8 nội dung soát xét đối với các phân nhóm C và D trong Tài liệu hướng dẫn phân loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi như sau:

Nhóm C: nhóm sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật

Nhóm D: nhóm thực phẩm chế biến có nguồn gốc thực vật

  1. Hội nghị đồng ý thông qua danh mục ưu tiên đề nghị JMPR đánh giá gồm 06 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mới và 24 hoạt chất đề nghị JMPR xem xét và đánh giá về khả năng được sử dụng trong một số nhóm sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật;
  2. Các nội dung sẽ tiếp tục được thảo luận tại phiên họp sau của hội nghị gồm:
  • Tiếp tục thảo luận để thông qua mức tối đa được phép sử dụng đối với 6 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật ở bước 7 và bước 4;
  • Xây dựng hướng dẫn quản lý các hợp chất có nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng nhưng chưa được JMPR đánh giá;
  • Liên quan đến phân tích các hoạt chất bảo vệ thực vật, thành lập nhóm công tác xây dựng hướng dẫn hài hòa/hướng dẫn phân tích về giám sát độ tinh khiết và độ ổn định của vật liệu chuẩn đã được chứng nhận của các loại thuốc bảo vệ thực phẩm đa năng trong quá trình bảo quản lâu dài, bao gồm cả chất chuẩn trung gian và chất chuẩn làm việc.

Hội nghị lần thứ 53 CCPR dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2022, thời gian và địa điểm cũng như hình thức tổ chức sẽ được Ban thư ký Codex và  nước chủ nhà thông báo tới các quốc gia thành viên.

Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top