Việt Nam tổ chức Hội nghị Codex quốc tế

Ngày đăng: 09/10/2013 - Lượt xem: 2630

Hội nghị lần thứ 45 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Vệ sinh thực phẩm (CCFH) do Hoa Kỳ và Việt Nam đồng chủ trì, sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Ban kỹ thuật CCFH họp phiên đầu tiên vào năm 1964, cho đến nay CCFH đã qua 44 kỳ hội nghị. Phiên gần đây nhất được tổ chức tại New Orleans, Lousiana, Hoa Kỳ vào tháng 11/2012. Ban kỹ thuật này do Hoa Kỳ chủ trì thực hiện các công việc sau:

1. Dự thảo các điều khoản chung về vệ sinh thực phẩm có khả năng áp dụng với tất cả các loại thực phẩm;

2. Xem xét, sửa đổi và thông qua các điều khoản về vệ sinh do các ban kỹ thuật Codex khác biên soạn và có trong các tiêu chuẩn Codex về sản phẩm;

3. Xem xét, sửa đổi, và thông qua các điều khoản về vệ sinh do các Ban kỹ thuật Codex về sản phẩm và có trong các tài liệu quy phạm thực hành của Codex trừ khi, trong từng trường hợp cụ thể, được Ủy ban Codex quyết định theo cách khác;

4. Dự thảo các điều khoản về vệ sinh có khả năng áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm cụ thể hoặc nhóm thực phẩm, kể cả trong phạm vi hoạt động của Ban kỹ thuật Codex về sản phẩm hay không;

5. Xem xét các vấn đề về vệ sinh thực phẩm do Ủy ban Codex phân công;

6. Đề xuất và ưu tiên các lĩnh vực cần đánh giá nguy cơ về vi sinh vật ở mức  quốc tế và xem xét các vấn đề do các nhà đánh giá nguy cơ nêu ra;

7. Xem xét các vấn đề quản lý nguy cơ vi sinh vật liên quan đến vệ sinh thực phẩm, bao gồm chiếu xạ thực phẩm, và liên quan đến đánh giá nguy cơ của FAO và WHO

Cho đến nay số lượng tiêu chuẩn và tài liệu liên quan do Ban kỹ thuật CCFH xây dựng là 21 tài liệu bao gồm các Quy phạm thực hành vệ sinh và các Hướng dẫn chung đối với thực phẩm. Các nội dung chủ yếu  xoay quanh việc đánh giá và kiểm soát các mối nguy và bệnh dịch do thực phẩm đặc biệt là mối nguy vi sinh vật. Bên cạnh đó CCFH cũng là Ban kỹ thuật chịu trách nhiệm về các điều khoản vệ sinh thực phẩm trong hơn 200 tiêu chuẩn Codex về sản phẩm thực phẩm.

Hội nghị CCFH lần thứ 45 do Việt Nam và Hoa Kỳ đồng chủ trì. Hội nghị lần này sẽ thảo luận rất nhiều về các vấn đề hiện nay thế giới quan tâm như mối nguy vi sinh vật, ký sinh trùng trong thực phẩm và các bệnh từ động vật, ví dụ như : các báo cáo của phiên họp chuyên gia FAO/WHO về đánh giá nguy cơ vi sinh vật và các vấn đề liên quan, Dự thảo Hướng dẫn kiểm soát ký sinh trùng cụ thể trong thịt; Dự thảo quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và thảo mộc khô; Dự thảo quy phạm thực hành đối với thực phẩm có độ ẩm thấp; Thảo luận về dịch bệnh và biện pháp kiểm soát ký sinh trùng. Hội nghị CCFH tổ chức tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và đến nay đã có hơn 30 đại biểu của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham dự Hội nghị.

Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
152,488,084
Trong tháng
1,382,370
Hôm nay
20,400
Đang Online
135
Back To Top