Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41
Từ ngày: 11/10/2021 Đến ngày: 17/10/2021
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Đỗ Hữu Tuấn
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
11/10/2021
A.Phong:
- Làm vệc tại Cục.
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW4, khóa XIII tại P1/G3/Nhà B, BYT.
Thứ Ba
12/10/2021
A.Phong:
- Làm vệc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- 9h00: Tham dự cuộc họp của Thứ trưởng Trương Quốc Cường và đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ- ASEAN tại P1/G3/Nhà B,BYT.
A.Tuấn:
- 9h00: Họp về đề cương Thông tư ghi nhãn tại Vụ Pháp chế (bộ phận PC chuẩn bị và dự cùng).
A.Phong:
- 14h00: Họp BTV Đảng ủy BYT tại P3/G3/Nhà B, BYT.
C.Nga:
- Làm việc tại Cục.
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Tư
13/10/2021
A.Phong:
- Làm vệc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
14/10/2021
A.Phong:
- Làm vệc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- 9h00: Họp xử lý vi phạm tại Phòng họp Cục (bộ phận Thanh tra chuẩn bị và dự cùng).
- 14h00: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng họp Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các Thông tư về ATTP tại Phòng họp Cục.
Thứ Sáu
15/10/2021
A.Phong:
- Làm vệc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- 8h30: Họp rà soát tiến độ thực hiện các kết luận của kiểm toán nhà nước tại P3/G3/Nhà B, BYT (Phòng KHTC chuẩn bị và dự cùng).
- 14h00: Lãnh đạo Cục họp giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT.
Thứ Bảy
16/10/2021
Chủ nhật
17/10/2021
Back To Top