Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49
Từ ngày: 4/12/2023 Đến ngày: 10/12/2023
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Trần Việt Nga
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
4/12/2023
- 9h30: Giao ban lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị tại Phòng họp Cục.
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Ba
5/12/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
C.Nga, A.Tuấn:
- 13h30: Họp tại Bộ Tư Pháp.
Thứ Tư
6/12/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 8h30: Dự phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Y tế tại P3/G3/Nhà A, BYT (VPC dự cùng).
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
- 14h00: Lãnh đạo Cục họp giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà A, BYT.
Thứ Năm
7/12/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Sáu
8/12/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- 8h30: Họp thẩm định dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật QG về giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Tổng Cục TCĐLCL (Phòng QLTCKN chuẩn bị và cùng dự).
C.Nga:
- 14h00: Họp dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu tại Phòng họp tầng 7, nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ (Phòng TCKN chuẩn bị và dự cùng).
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Bảy
9/12/2023
Chủ nhật
10/12/2023
Back To Top