Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08
Từ ngày: 17/2/2020 Đến ngày: 23/2/2020
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Nguyễn Hùng Long
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
17/2/2020
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, đơn vị tại Phòng họp Cục
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
18/2/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- 13h30: Dự Hội nghị Quý I/2020 BCH Đảng bộ BYT tại P1/G3/Nhà B, BYT.
- 15h00: Dự Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Đảng bộ Bộ và BTV Đảng ủy Bộ năm 2019 tại tầng 1, G3, Nhà B, BYT.
Thứ Tư
19/2/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
20/2/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Sáu
21/2/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 9h00: Làm việc với Công ty TNHH Grap tại Phòng họp Cục (bộ phận PC chuẩn bị và cùng dự)
A.Phong:
- 14h00: Họp giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
Thứ Bảy
22/2/2020
Chủ nhật
23/2/2020
Back To Top