Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30
Từ ngày: 26/7/2021 Đến ngày: 1/8/2021
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Đỗ Hữu Tuấn
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
26/7/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Đi công tác TPHCM đến hết tuần.
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Ba
27/7/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Tư
28/7/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
29/7/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Sáu
30/7/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
31/7/2021
Chủ nhật
1/8/2021
Back To Top