Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28
Từ ngày: 6/7/2020 Đến ngày: 12/7/2020
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Lê Văn Giang
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
6/7/2020
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đơn vị tại Phòng họp Cục.
A.Phong:
- 10h00: Họp nâng lương năm 2020 tại Phòng họp Cục (Thành viên Hội đồng lương cùng dự, VPC chuẩn bị).
- 10h30: Cấp ủy họp với Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo về ATTP tại Phòng họp Cục.
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
Thứ Ba
7/7/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- 8h30: Họp trực tuyến về "Sản phẩm Y học cổ truyền và thực phẩm chức năng khu vực ASEAN" tại Phòng họp Cục số 2 (cả ngày) (A.Hoàng, A.Nam cùng dự).
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Tư
8/7/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- 8h30: Họp trực tuyến về "Sản phẩm Y học cổ truyền và thực phẩm chức năng khu vực ASEAN" tại Phòng họp Cục số 2 (cả ngày) (A.Hoàng, A.Nam cùng dự).
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- 14h30: Họp TBT dự thảo Thông tư TPBVSK tại Phòng họp Cục (QLSP chuẩn bị và cùng dự)
Thứ Năm
9/7/2020
A.Phong:
- 8h30: Họp Thường vụ Đảng ủy BYT tại P3/G3/Nhà B, BYT.
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Nghỉ phép đến hết tuần.
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
Thứ Sáu
10/7/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- 14h00: Họp giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT.
Thứ Bảy
11/7/2020
Chủ nhật
12/7/2020
Back To Top