Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04
Từ ngày: 24/1/2022 Đến ngày: 30/1/2022
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Đỗ Hữu Tuấn
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
24/1/2022
- 9h00: Giao ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng tại Phòng họp Cục.
A.Phong, A.Long:
- 14h00: Họp với Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên về thống nhất trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chuẩn KTQG tại P3/G3/Nhà B.
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Ba
25/1/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Tư
26/1/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 9h00: Họp với Cục CNTT tại Phòng họp Cục (bộ phận PC chuẩn bị).
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
- 14h00: Lãnh đạo Cục họp giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT.
Thứ Năm
27/1/2022
A.Phong:
- 8h30: Họp BTV Đảng ủy BYT tại P1/G3/Nhà B, BYT.
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Sáu
28/1/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
29/1/2022
Chủ nhật
30/1/2022
Back To Top