Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22
Từ ngày: 29/5/2023 Đến ngày: 4/6/2023
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Trần Việt Nga
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
29/5/2023
A.Phong:
- làm việc tại Cục
A.Long:
- làm việc tại Cục
C.Nga:
- làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- 8h30: Dự Hội thảo triển khai Thông tư quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá tại KS Fortuna (TCKN dự cùng).
- 14h00: Giao ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đơn vị tại Phòng họp Cục.
Thứ Ba
30/5/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- 14h00: Dự buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với lãnh đạo Bộ Y tế về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đảm bảo thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phòng họp số 1, tầng 3, trụ sở Văn phòng Chính phủ.
Thứ Tư
31/5/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
1/6/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Sáu
2/6/2023
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
3/6/2023
Chủ nhật
4/6/2023
Back To Top