Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20
Từ ngày: 13/5/2024 Đến ngày: 19/5/2024
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Nguyễn Hùng Long
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
13/5/2024
CT. Phong:
- Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 15/5.
PCT. Long:
- Làm việc tại Cục
PCT. Nga:
- 8h30: Dự họp cùng BT tiếp Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tại P1/G3/Nhà A, BYT.
PCT. Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
- 14h00: các PCT họp giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà A, BYT.
PCT. Nga:
- 14h00: Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tại Hội trường trực tuyến B1, Bộ Công an (VPC dự cùng).
Thứ Ba
14/5/2024
PCT. Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
PCT. Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
PCT. Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
Thứ Tư
15/5/2024
PCT. Long:
- Đi công tác Vĩnh Phúc (cả ngày)
PCT. Nga:
- Làm việc tại Cục
PCT. Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
PCT. Nga:
- 14h00: Dự họp về kết nối, tích hợp Cổng thông tin một cửa Quốc gia với Cổng Dịch vụ công QG đối với các TTHC, DVC đang triển khai trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia tại Văn phòng Chính phủ (VPC dự cùng).
Thứ Năm
16/5/2024
CT. Phong:
- Làm việc tại Cục
PCT. Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
PCT.Nga:
- Làm việc tại Cục.
PCT. Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
CT. Phong, PCT Nga:
- 14h00: Họp về tái cấu trúc quy trình TTHC tại Phòng họp Cục (VPC, QLSP, NĐTT chuẩn bị và cùng dự).
Thứ Sáu
17/5/2024
CT. Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
PCT. Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
PCT. Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
PCT. Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
Thứ Bảy
18/5/2024
Chủ nhật
19/5/2024
CT. Phong:
- 8h30: Tham dự Lễ phát động ""Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người- cho đi là còn mãi" do TTgCP phát động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Back To Top