Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20
Từ ngày: 17/5/2021 Đến ngày: 23/5/2021
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Trần Việt Nga
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
17/5/2021
A.Phong, C.Nga:
- 10h00 : Họp về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thẩm xét HS tại Phòng họp Cục (QLSP, GDTT, A. Toán VP cùng dự).
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục.
C.Nga:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Ba
18/5/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- 8h00: Họp tại Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường- Bộ CA.
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Tư
19/5/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
20/5/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Sáu
21/5/2021
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
- 14h00: Lãnh đạo Cục dự giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT.
Thứ Bảy
22/5/2021
Chủ nhật
23/5/2021
Back To Top