Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26
Từ ngày: 27/6/2022 Đến ngày: 3/7/2022
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Đỗ Hữu Tuấn
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
27/6/2022
- 9h00: Giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng tại Phòng họp Cục.
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục.
Thứ Ba
28/6/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Tư
29/6/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
30/6/2022
A.Phong:
- 9h30: Tham dự Lễ Công bố quyết định lập Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia tại Hội trường tầng 2, Viện KNATVSTP QG.
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
Thứ Sáu
1/7/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
2/7/2022
Chủ nhật
3/7/2022
Back To Top