Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39
Từ ngày: 26/9/2022 Đến ngày: 2/10/2022
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Nguyễn Hùng Long
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
26/9/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
- 14h00: Giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng tại Phòng họp Cục.
Thứ Ba
27/9/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
Thứ Tư
28/9/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- -8h30: Họp Đề án 06 tại P2/G3/Nhà B, BYT (VPC dự cùng).
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
Thứ Năm
29/9/2022
A.Phong, C.Nga:
- 9h30: Tiếp ĐSQ Hàn Quốc tại Phòng họp Cục (PCHN, KHTC, VPC dự cùng).
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
Thứ Sáu
30/9/2022
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- 10h00: Tiếp chuyên gia FAO tại Phòng họp Cục ( bộ phận PC chuẩn bị, Phòng TCKN tiếp cùng).
C.Nga:
- Tham dự cuộc họp nghe báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Nghị định số 09/2016/NĐ-CP tại P3/G3/Nhà B, BYT ( bộ phận PC cùng dự)
A. Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Bảy
1/10/2022
Chủ nhật
2/10/2022
Back To Top