Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14
Từ ngày: 30/3/2020 Đến ngày: 5/4/2020
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Trần Việt Nga
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
30/3/2020
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, đơn vị tại Phòng họp Cục.
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
31/3/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- 8h30: Dự Đại hội Chi bộ Pháp chế Thanh tra tại Phòng họp Cục.
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục
- 14h30: Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo ATTP tại Phòng họp Cục.
Thứ Tư
1/4/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
2/4/2020

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
Thứ Sáu
3/4/2020
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
4/4/2020
Chủ nhật
5/4/2020
Back To Top