Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc dự án nâng cao năng lực quản lý ATVSTP trong thương mại tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Ban Quản lý dự án xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang thiết bị phòng thí nghiệm – Gói thầu ICB01, các nội dung như sau:

Thông báo mời thầu: Dự án Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm thông báo mời thầu: Dự án Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015 như sau:

Thông báo mời thầu ICB-01-Mua trang thiết bị phòng thí nghiệm

Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng” thông báo mời thầu.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo danh sách các nhà thầu được lựa chọn Gói thầu QCBS 01 – Công ty tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án.

Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng” Thông báo danh sách các nhà thầu được lựa chọn Gói thầu QCBS 01 – Công ty tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án như sau:

Thông tin tuyển chọn chuyên gia đánh giá rủi ro phụ gia thực phẩm (Gói thầu ICS 02)

Trên cơ sở Kế hoạch đấu thầu năm 2013 của dự án Nâng cao năng lực quản lý ATVSTP trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng được Bộ Y tế phê duyệt ngày 30/9/2013, trong thời gian vừa qua, nhóm chuyên gia tư vấn đã phối hợp với các phòng/đơn vị chức năng của Cục ATTP chuẩn bị thủ tục để tiến hành tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước về phụ gia thực phẩm (Gói thầu ICS02)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CHCT01 “Nâng cấp hệ thống thông tin Cục An toàn thực phẩm” thuộc Dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng

Ban Quản lý dự án xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói chào hàng cạnh tranh CHCT01 các nội dung chủ yếu như sau:

Tin liên quan

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top