Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Đang tìm kiếm...
Số/ Ký hiệu Trích yếu
QĐ-ATTP Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Cục An toàn thực phẩm
Thông tư 29/2023/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.
TT-BYT THÔNG TƯ SỐ 31/2023/TT-BYT QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
Văn bản hợp nhất Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo
Thông tư hợp nhất quy định về quản lý thực phẩm chức năng
Quyết định hợp nhất về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm"
Thông tư hợp nhất quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
TT-BYT Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
CT-BYT CHỈ THỊ số 04/CT-BYT VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN
TT-BTC THÔNG TƯ 44/2023/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
365/CĐ-TTg Khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành
95/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
QĐ - ATTP Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục, các Phòng thuộc Cục An toàn thực phẩm
Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTN Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 Thông tư Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
Số 17-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
459/QĐ-ATTP Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Cục An toàn thực phẩm
QĐ-ATTP Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm
TT-BYT Thông tư số 12/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
TT-BYT Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
03/VBHN-BYT Thông tư Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanhthực phẩm bảo vệ sức khỏe
02.VBHN-BYT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
Số: 129/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH; THỂ THAO; QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN; VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO
Số 29/2020/TT-BYT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH
NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA
01/CT-BYT Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022
TT-BTC Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
NĐ-CP Nghị định số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
10/2021/TT-BYT Thông tư Quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
NĐ-CP Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
14/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
75/2020/TT - BTC Thông tư số 75/2020/TT - BTC ngày 12/8/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
25/2019/TT-BYT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
31/2019/TT-BYT Thông tư Quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường
85/2019/NĐ-CP Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
24/2019/TT-BYT Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm
18/2019/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Số: 117/2018/TT-BTC THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
47/2018/QĐ-TTg Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
155/2018/NĐ-CP Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
TT-BYT Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top