Kết quả tóm tắt Hội nghị lần thứ 47 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Ghi nhãn thực phẩm

Hội nghị Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Ghi nhãn thực phẩm lần thứ 47 (CCFA 47) đã chính thức diễn ra từ ngày 15/05-19/05/2023 tại Québec, Canada . Năm nay Hội nghị này được tổ chức trực tiếp và Canada là quốc gia chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Thượng đỉnh các Cơ quan Quản lý thực phẩm (APFRAS) lần thứ nhất tại Hàn Quốc

Hội nghị Thượng đỉnh các Cơ quan Quản lý thực phẩm (APFRAS) lần thứ nhất tại Hàn Quốc

Kết quả tóm tắt Hội nghị lần thứ 26 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu và hệ thống chứng nhận (CCFICS 26)

Hội nghị Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu và hệ thống chứng nhận lần thứ 26 (CCFICS 26) đã chính thức diễn ra từ ngày 01/05/2023 đến ngày 05/05/2023. Năm nay Hội nghị này được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Tasmania, Úc.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 53 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Phụ gia thực phẩm (CCFA53)

Hội nghị Ban kỹ thuật Codex về Phụ gia thực phẩm lần thứ 53 (CCFA 53) đã chính thức diễn ra từ ngày 27-31/03/2023. Hội nghị này được tổ chức tại HongKong-Trung Quốc.

Kết quả Hội nghị lần thứ 26 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm (CCRVDF)

Hội nghị lần thứ 26 ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm đã được tổ chức tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ từ ngày 13-17/02/2023

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ IX và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X

Ngày 15/12/2022, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ IX (2021-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2023-2024) tại Hà Nội.

Kết quả Hội nghị lần thứ 45 Đại hội đồng Codex quốc tế

Hội nghị lần thứ 45 Đại hội đồng Codex quốc tế (CAC45) đã được tổ chức trực tiếp từ ngày 21-25/11/2022.

Tin liên quan

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
212,332,489
Trong tháng
2,557,500
Hôm nay
90,960
Đang Online
225
Back To Top