Hưng Yên: Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP trong tháng hành động vì ATTP năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐVSATTP ngày 11/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024; Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên đã ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-SYT ngày 26/4/2024 về việc kiểm tra,giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Từ ngày 03/5/2024, Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tiến hành kiểm tra, giám

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top