Thông báo: Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Thông báo: Nội quy thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm.

Thông báo: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022 (Vòng 1)

Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức Cục An toàn thực phẩm năm 2022 (Vòng 1)

Thông báo: Về việc triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Về việc triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Thông báo: Thí sinh không đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Thông báo Thí sinh không đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Đại hội Công đoàn Bộ phận Cục An toàn thực phẩm nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 23/3/2023, được sự đồng ý của Đảng Ủy, Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Cục An toàn thực phẩm tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận Cục An toàn thực phẩm nhiệm kỳ 2023-2028.

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cục An toàn thực phẩm

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cục An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan Cục An toàn thực phẩm nhân dịp đón xuân Quý Mão năm 2023

Ngày 10/01/2023, Cục An toàn thực phẩm tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan Cục An toàn thực phẩm nhân dịp đón xuân Quý Mão năm 2023

Tin liên quan

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top