Lãnh đạo cục

PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong

 • Chức vụ: Cục trưởng
 • Địa chỉ: 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại cơ quan: 024.38464489/3050
 • Di động: 0913563250
 • E-mail: phongnt.attp@moh.gov.vn

TS. Nguyễn Hùng Long

 • Chức vụ: Phó Cục trưởng
 • Địa chỉ: 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại cơ quan: 024.38464489/3040
 • Di động: 0912250527
 • E-mail: longnh.attp@moh.gov.vn/nguyen_hung_long@yahoo.com

TS. Trần Việt Nga

 • Chức vụ: Phó Cục trưởng
 • Địa chỉ: 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại cơ quan: 024.38464489
 • Di động: 0983334588
 • E-mail: ngatv.attp@moh.gov.vn

TS. Đỗ Hữu Tuấn

 • Chức vụ: Phó Cục trưởng
 • Địa chỉ: 138 A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại cơ quan: 024.38464489
 • Di động: 0903286446
 • E-mail: tuandh.attp@moh.gov.vn

TS. Chu Quốc Thịnh

 • Chức vụ: Phó Cục trưởng
 • Địa chỉ: 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại cơ quan: 024.38464489/5030
 • Di động: 0912729273
 • E-mail: thinhcq.attp@moh.gov.vn

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top