Thông báo về việc quảng cáo thực phẩm của Công Ty Tnhh Thương Mại Lô Hội

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công Ty Tnhh Thương Mại Lô Hội về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd.

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương MEDIPHARCO - TENAMYD về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty CP Goodhealth Việt Nam

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty CP Goodhealth Việt Nam về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty Cổ phần Liên kết Tri Thức

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty Cổ phần Liên kết Tri Thức về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty TNHH BEST WORLD Việt Nam

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty TNHH BEST WORLD Việt Nam về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty TNHH Dược phẩm Liên hợp

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty TNHH Dược phẩm Liên hợp về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty cổ phần giải pháp sức khỏe và sắc đẹp Janami

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty cổ phần giải pháp sức khỏe và sắc đẹp Janami về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Dược Quốc Tế

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Dược Quốc Tế về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty Cổ phần Peacelife Việt Nam

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty Cổ phần Peacelife Việt Nam về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thu hồi hiệu lực 19 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Trung Ân Việt Hàn

Thu hồi hiệu lực 19 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Trung Ân Việt Hàn

Thông báo về thông tin quảng cáo Công ty TNHH Quốc Tế Rossa Pharma

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty TNHH Quốc Tế Rossa Pharma về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty TNHH Thế giới VITAMIN về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Tin liên quan

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top