Thông báo: Mời cung cấp báo giá cho hoạt động thuê dịch vụ bảo vệ và dịch vụ vệ sinh công sở, cơ quan của Cục An toàn thực phẩm

Mời cung cấp báo giá cho hoạt động thuê dịch vụ bảo vệ và dịch vụ vệ sinh công sở, cơ quan Cục An toàn thực phẩm

Thông báo: Về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm và nộp lệ phí thi tuyển công chức

Về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm và nộp lệ phí thi tuyển công chức

Thông báo: Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục An toàn thực phẩm năm 2022

Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục An toàn thực phẩm năm 2022

Thông báo mời cung cấp báo giá hoạt động xây dựng thông điệp (tiếng) an toàn thực phẩm năm 2023

Thông báo mời cung cấp báo giá hoạt động xây dựng thông điệp (tiếng) an toàn thực phẩm năm 2023

Thông báo mời cung cấp báo giá cho hoạt động thuê dịch vụ bảo vệ và dịch vụ vệ sinh công sở, cơ quan Cục An toàn thực phẩm

Thông báo mời cung cấp báo giá cho hoạt động thuê dịch vụ bảo vệ và dịch vụ vệ sinh công sở, cơ quan Cục An toàn thực phẩm

Thông báo mời cung cấp báo giá cho hoạt động xây dựng thông điệp truyền thông an toàn thực phẩm năm 2023

Thông báo mời cung cấp báo giá cho hoạt động xây dựng thông điệp truyền thông an toàn thực phẩm năm 2023

Thông báo mời cung cấp báo giá cho hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm năm 2023

Thông báo mời cung cấp báo giá cho hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm năm 2023

Tin liên quan

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
212,348,569
Trong tháng
2,573,580
Hôm nay
16,035
Đang Online
645
Back To Top