Lạng Sơn: Tập huấn công tác quản lý về an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 01/11/2017 - Lượt xem: 610

Nhằm tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP), thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về ATTP cũng như hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 11 lớp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, công tác quản lý về ATTP với 473 người tham dự là Phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, lãnh đạo PYT, TTYT, cán bộ phụ trách ATTP các huyện, thành phố, chủ các cơ sở, người quản lý và người trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể.

Ngoài phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đã ban hành và đang áp dụng như Thông tư số 16/2012/TT-BYT; Thông tư số 30/2012/TT-BYT; Thông tư số 47/2014/TT-BYT; Nghị định 178/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm về lĩnh vực ATTP thường gặp và các mức xử lý..., các lớp tập huấn đặc biệt nhấn mạnh, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các văn bản ban hành mới nhất gồm: Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định các điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hướng dẫn kiểm soát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể qua đó góp phần cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết thúc các lớp tập huấn lãnh đạo Chi cục ATVSTP yêu cầu các cơ sở áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật mới vào hoạt động kinh doanh thực phẩm, thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm ATTP.

Chi Cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
129,300,349
Trong tháng
709,515
Hôm nay
17,790
Đang Online
210
Back To Top