Hòa Bình: Kết quả kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng: 30/05/2019 - Lượt xem: 337

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 04/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Hòa Bình ban hành kế hoạch số 68/KH-BCĐATTP ngày 27/3/2019 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh Hòa Bình giao cho Sở Y tế ban hành 03 Quyết định số 313/QĐ-SYT, số 314/QĐ-SYT, số 315/QĐ-SYT ngày 09/4/2019 về việc kiểm tra ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Toàn tỉnh đã thành lập 224 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, trong đó tuyến tỉnh 03 đoàn, tuyến huyện/thành phố 11 đoàn và tuyến xã/phường/thị trấn 210 đoàn. Kết quả kiểm tra được 2.742 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Số cơ sở vi phạm 429 cơ sở, số cơ sở vi phạm bị xử lý 63 cơ sở trong đó cảnh cáo 11 cơ sở, phạt tiền 52 cơ sở với tổng số tiền phạt là 102.040.000 đồng. 13 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm, tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy 41. Tiến hành xét nghiệm 523 mẫu thực phẩm, số mẫu không đạt 11.

Các đoàn kiểm tra khi phát hiện những cơ sở thực phẩm vi phạm các điều kiện vệ sinh cơ sở, điều kiện về trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiến hành tiêu hủy thực phẩm không đảm bào an toàn thực phẩm. Thông qua đợt kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì ATTP năm 2019 các đoàn kiểm tra đã kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                          Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
142,973,239
Trong tháng
670,740
Hôm nay
30,510
Đang Online
345
Back To Top