Về việc xử lý thông tin báo Thanh niên ngày 03/7/2013

Ngày 10/7/2013, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 1372/ATTP-TT gửi Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiến hành thanh tra, kiểm tra cơ sở, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý vi phạm (nếu có) về việc dùng hoá chất tái chế bún trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp tục áp dụng Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, ngày 20/6/2012 Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 thay thế Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2007; 2008.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa Hè.

Ngày 16/5/2013, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 895/ATTP-NĐ gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố về việc "Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa Hè".

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2015

Ngày 21/5/2013, Bộ Tài chính - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT “Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2015”.

Triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày 07/6/2013, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 1085/ATTP-TT gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc "Triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" nội dung cụ thể như sau:

Ban hành "Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm" giai đoạn 2012-2015

Ngày 27/5/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm" giai đoạn 2012-2015

Tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Ngày 3/6/2013, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 1028/ATTP-NĐ gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố về việc Tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

Thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng ALIFAST

Ngày 30/5/2013, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 1087/2012/YT-CNTC ngày 20/02/2012 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (nay là Cục An toàn thực phẩm) cấp cho sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFAST của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Mỹ.

Thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cấp cho sản phẩm thực phẩm chức năng ALIFASHTUSA

Ngày 28/5/2013, Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 185/QĐ-ATTP về việc thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 2653/2013/ATTP-XNCB ngày 24/01/2013 của Cục An toàn thực phẩm cấp cho sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFASHTUSA của Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HT Hoa Kỳ

Thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu”

Ngày 15/5/2013, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 16047/2010/YT/CNTC ngày 15/12/2010 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” do Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt công bố và sản xuất.

Đẩy mạnh truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc

Ngày 04/4/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký Quyết định số 550/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top