Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 10/06/2018 - Lượt xem: 623

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-BCĐVSATTP ngày 20/3/2018 của Ban chỉ đạo bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Lắk về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm” đã được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức triển khai và phát động vào ngày 12/4/2018 với sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, các Chủ tịch, Phó chủ tịch huyện/thị xã/ thành phố, cùng đại diện các Sở

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”  năm 2018 công tác truyền thông được tăng cường, chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phổ biến Thông điệp Tháng hành động năm 2018 đến với người tiêu dùng. Từ ngày 15/4-15/5/2018 đã thực hiện 11 phóng sự về ATTP; Phát 2.895 lần phát thanh Thông điệp Tháng hành động trên Đài truyền thanh - truyền hình địa phương, hệ thống loa truyền thanh tại tuyến xã; Xây dựng 225 chiếc Băng rôn, khẩu hiệu, phát 748 tờ rơi; 20 lần Tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động; In, sao 20 băng đĩa hình, 204 băng đĩa tiếng cấp về 15 huyện và 184 xã/phường; Tham gia viết tin bài hoạt động đảm bảo ATTP trên Website của Chi Cục, Website của Cục ATTP…

Công tác thanh tra, kiểm tra; Toàn tỉnh thành lập 203 đoàn thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động. Trong đó 03 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 15 huyện, thị xã, thành phố từ ngày 19-27/4/2018 về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phâmt tại địa phương và Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tại địa phương, Ban chỉ đạo liên ngành bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã thực hiện tốt về kế hoạch triển khai, ban hành công văn chỉ đạo cho các đơn vị liên quan. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đã được cơ cấu đủ thành phần như: Y tế, Nông nghiệp, Công Thương, Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,...100% các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành công văn chỉ đạo, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. Kết quả Thanh tra tại cơ sở, Đoàn liên ngành tỉnh đã thanh tra, kiểm tra được 28 cơ sở (21 cơ sở sản xuất, 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn và 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống). Số cơ sở đạt yêu cầu an toàn thực phẩm  là 14 cơ sở, chiếm tỷ lệ 50%. Số cơ sở vi phạm bị xử lý là 14 cơ sở, trong đó phạt cảnh cáo 01 cơ sở, phạt tiền 11 cơ sở với số tiền phạt 35.871.250 đồng, 02 cơ sở chờ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Trong đợt Thanh tra, kiểm tra các Đoàn liên ngành tỉnh tiến hành lấy 16 mẫu thực phẩm bao gói sẵn để kiểm nghiệm chất lượng, kết quả: 11/16 mẫu đạt các chỉ tiêu chất lượng đề ra, chiếm tỷ lệ 68,8%.

Toàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số cơ sở thực phẩm được Thanh tra, kiểm tra là 3.239 cơ sở, chiếm khoảng 25,4% so với tổng số cơ sở thực phẩm toàn tỉnh. Số cơ sở vi phạm là 804 cơ sở, chiếm 24,8% so với tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra. Số cơ sở vi phạm bị xử lý là 160 cơ sở, chiếm 19,9% so với tổng số cơ sở vi phạm. Trong đó, số cơ sở bị cảnh cáo là 32 cơ sở, bị phạt tiền là 128 cơ sở với số tiền 193.271.250 đồng.

Kết thúc các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã đạt được mục tiêu đề ra là “tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. Qua đó nâng cao nhận thức của nhà sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm đồng thời nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh./.

Chi cục ATVSTP tỉnh Đắk Lắk

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
144,412,204
Trong tháng
988,530
Hôm nay
49,350
Đang Online
105
Back To Top