Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học về An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 11/09/2018 - Lượt xem: 624

Ngày 07/9/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tổ chức Hội thảo Khoa học "Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Trong khuôn khổ nhiệm vụ năm 2018 "Đánh giá cơ chế chính sách để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên", Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tổ chức Hội thảo Khoa học "Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Tham dự Hội thảo có Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành quản lý công tác an toàn thực phẩm: Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; lãnh đạo các Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi và Thú Y, Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Đại diện Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm  09 huyện/thành phố/thị xã trong tỉnh; Đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các hội thành viên và hiệp hội trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo đã tiến hành thảo luận, tham luận với các nội dung như: Đánh giá thực trạng công tác An toàn thực phẩm giai đoạn 2010- 2015 đến nay; Những vấn đề đang đặt ra đối với công tác an toàn thực phẩm và đánh giá vai trò hệ thống chính sách của Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh Thái Nguyên đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian qua; những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục. Trong đó Hội thảo tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm. Việc phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội đoàn thể trong vận động, giám sát, tuyên tuyền bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Với những bài viết, những ý kiến tham luận, thảo luận, những đánh giá cụ thể, Hội thảo đề cập đến những bất cập trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh như: Tình trạng phân tán chức năng trong công tác quản lý dẫn đến khó khăn trong kểm soát an toàn thực phẩm, các cơ sở thực phẩm chủ yếu còn nhỏ lẻ, hạn chế về quy mô và điều kiện đầu tư cho sản xuất. Một số chính sách pháp luật còn thiếu tính thực tiễn, chưa đồng bộ trong triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền mới chỉ tập trung thực hiện vào các dịp cao điểm; sự phối kết hợp giữa các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hiệu quả chưa cao....

Bên cạnh những khó khăn, bất cập, Hội thảo cũng đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh như: Cần có cơ chế thành lập một lực lượng quản lý chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm có đủ quyền lực, tập trung để giải quyết những vấn đề trong quản lý tránh chồng chéo nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào kiểm soát nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả sâu rộng, hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã cung cấp cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm những nghiên cứu cơ bản, những đánh giá chuyên sâu về thực trạng ô nhiễm, nhiễm độc thực phẩm trên địa bàn. 

Những ý kiến thảo luận tại Hội thảo được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật  tổng hợp và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục cụ thể hóa những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Chi cục ATVSTP Thái Nguyên

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
145,321,009
Trong tháng
574,320
Hôm nay
24,165
Đang Online
255
Back To Top